Gwasanaethau Bendigeidfran

Cymorth TG Domestig

Ydych chi'n chwilio am gymorth technegol? Mae Bendigeidfran yma i helpu...

Gweithdai TG

Mae Bendigeidfran yn darparu Gweithdai, Meddygfeydd ac Hyfforddiant TG ar gyfer unrhyw achlysur...

Cymorth TG Busnesau

Mae buddsoddi yn y gwasanaethau TG priodol heddiw yn hanfodol ar gyfer llwyddiant eich busnes...

Diogelwch

Data

Gosod

Hyfforddiant

Cymorth

Ymgynghori

Rhwydweithiau

Bacyps

Holl Wasanaethau Bendigiedfran

Trwsio TG

Cefnogaeth Prynu TG

Cyngor technoleg yn y cartref

Sefydlu e-bost a chefnogi

Rheoli argraffu

Adolygiadau TG

Dyfeisiau Di-Wifr

Cynadledda fideo

Gosod Swyddfeudd

Taflunyddion / Setiau teledu

Cefnogaeth Cyfryngau Cymdeithasol

Rheolaethau Risg Gwybodaeth

Cynlluniau Parhad Busnes

Cynlluniau Adfer ar ôl Trychineb

Cymorth Cydymffurfiaeth GDPR

Cymorth Diogelwch Seiber Cyffredinol

Cymorth Cydymffurfiaeth Cyber Essentials

Cymorth Cydymffurfiaeth ISO 27001

Isgontractwr TG

Cefnogaeth Digwyddiadau

Cefnogaeth Meddalwedd

Cymwysiadau Windows 10

Apiau Google

Microsoft Office

Office 365

Box.com

Dropbox

Cymwysiadau Adobe

Sage

Meddalwedd Adnoddau Dynol

Teamviewer

Datrysiadau MDM (Mobile Device Management)

Apiau Android

Apiau iOS

GwrthFeirws (Sophos)