Cymorth TG Busnes

Mae buddsoddi'n y gwasanaethau TG priodol heddiw yn hanfodol ar gyfer llwyddiant eich busnes

Un o'r heriau mwyaf i entrepreneuriaid yw rheoli eu hisadeiledd TG. Nid yn unig y caledwedd cyfrifiadurol a ddefnyddir yn y swyddfa, ond hefyd y cymwysiadau sydd wedi'i leoli yn y cwmwl fel storfeydd data a dulliau cyfathrebu.

Mae Bendigeidfran yn arbenigo mewn datrysiadau busnes llawn fel O365 a Google G-Suite gan sicrhau eich bod yn cael y gorau o'r naill gynnyrch neu'r llall.

I gyd-fynd â’ch rhaglen fusnes rydym hefyd yn argymell y gofynion diogelwch priodol i sicrhau bod eich busnes yn cydymffurfio ac yn medru parhau heb drafferthion.

Gallwn reoli a sefydlu holl asedau a gwasanaethau TG eich busnes o gyfrifiaduron, argraffwyr, ffônau symudol, rhwydweithiau a chopïau wrth gefn.

Cysylltwch â Bendigeidfran heddiw i leddfu'r straen o ddelio â thechnoleg fodern.