Cymorth TG Domestig

Ydych chi'n chwilio am gymorth technegol domestig? Mae Bendigeidfran yma i helpu! Mae ein Technegwyr TG yn darparu gwasanaethau Cymorth TG llawn i gartrefi ledled Gogledd Orllewin Cymru i sicrhau bod popeth yn rhedeg yn esmwyth

Mae gwasanaethau cyfrifiadurol Bendigeidfran yn ymestyn ymhell tu hwnt i atgyweirio cyfrifiadur sylfaenol. Rydym yn cynnig cymorth gyda’ch cyfrifiadur, gliniadur, tabled, ffôn symudol clyfar, datrysiadau rhyngrwyd, bacŷps a chymorth gyda chysoni'ch data ar draws pob dyfais. Rydym yn medru delio gyda firysau a meddalwedd faleisus, rydym hefyd yn darparu archwiliadau iechyd cyffredinol i sicrhau bod popeth yn gweithredu’n hwylus.

Mae Bendigeidfran yn credu'n gryf mewn gwasanaeth personol, rydym yn sicr o wneud pob ymdrech i ddarparu gwasanaeth cyfeillgar ac effeithlon pob amser. Ein hethos yw darparu gwasanaeth o’r radd flaenaf i’r gymuned Gymraeg, rydym yn gwmni onest, rydym yn darparu cyngor synhwyrol ac yn prisio'n onest.