Pwy yw Bendigeidfran?

Cwmni Technoleg Gwybodaeth wedi sefydlu ym Mis Medi 2020 gyda'r bwriad o ddarparu Gwasanaethau TG i'r gymuned Gymreig leol yng Ngogledd Orllewin Cymru.

Mae Bendigeidfran yn darparu Gwasanaethau TG o bell ac agos ar gyfer y cartref, busnesau a busnesau newydd. Byddwn yn eich helpu i ddatrys eich problemau yn gyflym drwy sicrhau eich bod yn cael y gorau o’ch defnydd technoleg.

Byddwn yn asesu eich anghenion personol ac yn darparu gwasanaeth wedi'i deilwra i'r lefel sgil pwrpasol.

Yn bennaf rydym yn darparu Cefnogaeth TG ar gyfer cyfarpar yn megis Cyfrifiaduron Personol, Gliniaduron, Ffônau VoIP, Argraffyddion, Ffônau symudol a Thabledi. Rydym yn arbenigo gyda meddalwedd Windows ar gyfrifiaduron ac Android a Apple gyda Ffônau Symudol a Thabledi.

A gorau oll rydym yn darparu holl wasanaethau drwy’r cyfrwng Gymraeg sy’n hanfodol i’r Gymuned Leol yng Ngogledd Orllewin Cymru

Ben Roberts

Perchennog Busnes

Yn yrfaol, rwy’n Arbenigwr TG Busnes profiadol o Ogledd Orllewin Cymru. Mae gennyf brofiad eang o Reoli Adran TG Ledled Cymru, i gyd fynd a Rheoli Systemau TG a Datblygu Busnes gydag amrywiaeth o ddatrysiadau TG Modern a Systemau Chyfathrebu Digidol. Rwy'n unigolyn brwdfrydig iawn, yn angerddol am lwyddo, ac yn ysu am dderbyn boddhad o unrhyw dasg sydd yn cael ei roi o’m mlaen i.

.... ac i ychwanegu, rwy'n gobeithio cael o leiaf un esgus trwy gydol y dydd i wenu a chwerthin nerth fy mhen. #chwerthinywrfeddyginiaethorau

Am fwy o wybodaeth gweler cyfrifon isod:

LinkedIn | Trydar | Instagram