Mae Bendigeidfran yn Clebran!

Cwmni TG Bendigeidfran Cyf yn cysylltu pontydd, yn llythrennol gyda is-frand CLEBRAN CYMRU

08/09/2020

Mae o wir yn bleser gennyf gyhoeddi fod Bendigeidfran wedi llwyddo i ennill cytundeb masnachol i ailwerthu gwasanaethau Telathrebu, Ffônau Symudol, Band Eang, O365 a Meddalwedd Gwrthfeirws ESET i fusnesau ar draws Cymru ac ochr draw i glawdd Offa.

Os yw eich busnes neu gwmni rydych chi'n adnabod yn chwilio am system ffôn neu wasanaethau band eang cysylltwch â Clebran am wasanaeth o’r radd flaenaf.

Tip Gwerthfawr! Nid gwasanaethau BT ydi’r unig ateb i holl ddatrysiadau cyfathrebu a chysylltu yn eich busnes, mae ‘na lawer o opsiynau cystal â llawer rhatach ar gael!

Clebranwch heddiw drwy gysylltu â Clebran i dderbyn mwy o wybodaeth.

Linciau Cysylltu
Gwefan – clebran.cymru
Ebost – post@clebran.cymru
Facebook – https://www.facebook.com/clebrancymru
Instagram – https://www.instagram.com/clebrancymru/
Twitter – https://twitter.com/ClebranCymru
Linked In - https://www.linkedin.com/company/clebran