Heb amheuaeth, mae seinydd clyfar yn gweithio’n llawer gwell gyda sgrin.

Dyma adolygiad Bendigeidfran o'r Google Nest Hub Max.

Pam y Google Nest Hub Max? Wel... y buddsoddiad gorau wnes i drwy gydol pandemig Covid19 yn bendant

Mae'n gwneud bywyd yn haws yn eich cartref! Mae'n hawdd gofyn am gyfarwyddiadau coginio ar YouTube, chwarae cerddoriaeth, gosod amserydd neu sgwrsio wyneb y wyneb dros fideo gyda’ch ffrindiau neu aelod o'r teulu.

Mae’r Google Nest Hub Max yn defnyddio Google Duo ar gyfer galwadau fideo, gall unrhyw un sydd â’r Nest Hub neu'r ap Google Duo ar eu dyfais Android neu iOS ymuno mewn sgwrs.

Un o fy hoff nodweddion o ddefnyddio'r Nest Hub Max yw’r arferion dyddiol (daily routines). Wrth ddweud “ Hey Google, Good Morning” mae’r ddyfais yn darlledu tywydd y dydd i mi, rhagolwg o fy nhaith i’r gwaith e.e. statws y traffig cyfredol, gadael mi wybod oes gen i unrhyw gyfarfodydd neu nodiadau i’n hatgoffa am y diwrnod. Mae’n mynd yn ei flaen i ddarllen penawdau newyddion imi ac yna gorffen drwy’r chwarae fy sianel radio dewisiol. Gallwch newid a chymysgu'r holl osodiadau i greu arferion sy’n siwtio chi i’r dim.

Gall y Google Nest Hub Max gynnig gwasanaeth diogelwch, gallwch ddefnyddio’r camera i fonitro'ch cartref pan fyddwch chi i ffwrdd o’r tŷ gyda’ch ffôn symudol clyfar. Er mwyn galluogi’r nodwedd yma mae’n gofyn i chi danysgrifio i wasanaeth Nest Aware, os ydych chi eisiau arbed y fideos fydd modd i chi dalu tal rhesymol i ddefnyddio gwasanaeth.

Pan nad yw'r ddyfais yn cael defnydd, gall y Google Nest Hub Max arddangos dewis o wynebau cloc neu luniau personol sydd wedi arbed yn eich cyfrif Google Photos. Yn ogystal mae goleuadau sgrin yn dimo’n awtomatig pan fydd hi’n nosi yn yr ystafell i arbed ynni.

Heddiw, wrth i ni fyw drwy’r cyfnod ansicr o Covid19 allai wir ddim diolch digon i’r Google Nest Hub Max, mae o wedi bod yn wyrthiol, yn enwedig gydag aelodau o’r teulu sydd yn unig. Mae fy mam yn byw ar ei phen ei hun felly wnes i benderfynu gosod Google Nest Hub Max ar ei chyfer. I osod y ddyfais, mae’n rhaid bod yn berchen ar ffôn clyfar i greu cyfrif Google a defnyddio’r ap ‘Google Home’, wedi gwneud hynny’n mae’r teclyn yn hawdd i’w ddefnyddio. Ond, rydw i nawr yn gorfod gweld fy mam yn rheolaidd iawn oherwydd eu bod hi’n mwynhau’r sgyrsiau a busnesu arnom yn ein cartref.

Yn fy marn i mae’n haws o lawer i ddefnyddio’r Google Nest Hub Max na buddsoddi mewn dyfeisiau fel gliniadur neu lechen ar gyfer dibenion galwadau fideo neu chwarae cerddoriaeth. Mae’r ddyfais ei hun ymlaen drwy’r adeg, ac yn hawdd i’w ddefnyddio. I ateb galwad fideo, yn syml mae’r defnyddiwr yn clicio ar un botwm i ddechrau sgwrs, neu gweiddi “Hey Google, Answer the call”.. Yn wahanol i ddefnydd llechen neu gyfrifiadur, mae camera’r ddyfais yn dilyn gwyneb y defnyddiwr ac yn medru newid lefel y sain yn awtomatig wrth i’r defnyddiwr symud o gwmpas yr ystafell. Mae hyn yn golygu does dim rhaid gafael mewn unrhyw beth, does dim rhaid bod yn agos iawn i’r ddyfais a gallwch fynd ymlaen gyda’ch gwaith tŷ wrth siarad ag aelod arall.

Mae mam hyd yn oed wedi dysgu sut i ofyn i Google i chwarae Elvis Presley, sydd bob amser wedi bod yn un o’i ffefrynnau, mae hi wrth ei bodd gyda’r tegan newydd.

Am fwy o wybodaeth gweler y ddolen yma - https://store.google.com/uk/product/google_nest_hub_max

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu angen cymorth gyda thechnoleg yn y cartref, peidiwch ag oedi i godi’r ffôn ar Bendigeidfran.